woensdag 6 april 2011

Grôôt Bosch Dictee

Als ik op 6 april om 21.00 uur de Azijnfabriek betreed, hangt er de sfeer die ik verwacht. Ans van Dartel leest ter afronding nog eens de hele tekst voor van de zestiende editie van het Grôôt Bosch Dictee, de deelnemers zwoegen en de toeschouwers volgen het geheel. Het is net een proefwerk. Vanaf 1996 kwamen elf jaargangen uit mijn pen. Voor de volgende twee tekende Gerlaine Piters-Jansen. En nu is Frank Finkers voor de derde keer aan zet. Ik geloof dat ik drie sessies niet ben wezen kijken, maar vanavond heb ik een beetje heimwee. Dat gevoel wordt ook ingegeven door een programma dat de plaatselijke rtv-zender Boschtion op dit moment uitzendt: een video over het Bossche dialect. Daarin treden Gerlaine en ik op als gebruikers-onderzoekers. Ik vind het een goed verslag waarin ook nadrukkelijk Bosschenaren aan het woord komen voor wie de plaatselijke taal nog steeds een belangrijke rol vervult in hun dagelijkse communicatie. Ik denk dat ik inmiddels frequenter Engels spreek dan mijn moerstaal. Na het dictee volgt nog een reeks multiple-choisevragen waarna de kandidaten ook de laatste papieren inleveren. Meteen begint de discussie. ‘Wè hedde gij gemakt van …?’, ‘Witte gij wè ‘nne … is?’ De auteur heeft weer zijn best gedaan, niet alleen om te zorgen voor commotie tijdens het stille gedeelte, maar zeker ook voor de discussie achteraf. En zo moet het ook zijn. Over het Bossche dialect is weinig vastgelegd. In april 2003 verscheen mijn ‘Wè zeet Uwes?’, de Bossche grammatica, verluchtigd met een tiental verhalen uit mijn familie. Buiten dit uitverkochte referentiepunt, bestaat er vooral emotie. Niets blijkt de deelnemers vanavond meer aan te spreken dan de wortels die zij hebben met hun stad via hun moedertaal. Natuurlijk doet de jury er weer lang over om tot een eindoordeel te komen. Zoveel liter bier later zijn om 22.30 uur de winnaars bekend: (1) Nort Lammers, (2) Marian Goossens, (3) Corry Peters-Gevers. Deze ontvangen namens de organiserende partij de Cultuurhistorische Vereniging De Boschboom een vètlere medalje, een Bossche Koek en de eeuwige roem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten