dinsdag 5 april 2011

Vaderlandse Geschiedenis (7); Spaanse propaganda

Onze Vahaderlandsche Geschiedenis is de uitkomst van een selectieproces. Bekend is de kijk door de 'Hollandse bril' bij het schrijven van 'ons' verhaal. Ook andere partijen manipuleerden en daarvan heb ik hier een voorbeeld.

Als Den Bosch in september 1629 'Hollands' wordt, komt aan Spaanse zijde de propagandamachine op gang. De teneur van een verhaal in een vlugschrift uit 1630 over de val van Den Bosch is 'Al is die machtige stad gevallen, God straft de verraders van zijn werk op aarde'.

Eén van die verraders in dat verhaal is Voetius, voormalig veldprediker in het leger van Frederik Hendrik en na de verovering van de stad predikant in de Bossche St.-Jan. Als hij de protestantse soldaten wil toespreken, voelt hij zich gehinderd door de aanwezigheid van een 'corpus cristi'. Voetsius wil het ware woord Gods pas verkondigen, als de militairen het valse beeld van Christus neergehaald hebben. Na stevig aandringen, gebeurt dit inderdaad. En ten overstaan van de luisterende menigte verschijnt de duivel uit de duistere diepten om de godslasterlijke dominee mee te voeren naar de eeuwige hellepijn.

Dit verhaal doet al gauw de ronde in Den Bosch. Voetius is in werkelijkheid in Den Haag voor overleg en als hij in december 1629 terugkeert, zeggen zijn collega's: 'Je ziet er niet gek uit voor een dode!' Voetsius is hierdoor getergd en loopt dagen door de stad om ieder te laten zien dat 'de mare' over zijn dood op leugens berust.


Maar ja, dat laatste zien ze in Spanje natuurlijk niet en daarom zeggen de lui daar: 'God laat ons niet in de steek'. En dat is de bedoeling van deze propaganda.

Het verhaal blijkt bedacht door een uit Den Bosch gevluchte Jezuiet Sidronius Hossius. Deze geleerde wordt later aangesteld aan het Spaanse hof in Brussel.


De volledige tekst achter deze geschiedenis is te lezen via http://bosschebladen.nl/pdf/2006-4Berselaar.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten