dinsdag 3 april 2012

Nieuwe natuur


Onze wijk bungelt als een appendix aan de zuidkant van Den Bosch. Ten oosten ligt het Bossche Broek en westwaarts de Vughtse Gement, landelijke gebieden die via twee ecologische verbindingszones aan elkaar gelinkt zijn. In de Gement is vorig jaar de randweg ’s-Hertogenbosch – Vlijmen in gebruik genomen. Ter compensatie verscheen in de buurt van die verbinding een lap ‘nieuwe natuur’.Wie dat kan, is een 'volk naast God'. Want wij Nederlanders creëren een wereld die er nog niet was. Onzin natuurlijk, want wat eerst wei was, was al wat.

Sinds enige tijd liggen in het poldergebied achter het JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis) wat bulten zand. Komt daar nog meer nieuwe natuur? Vlak bij het 'opstappunt Moerputtenpad' aan de Deutersestraat staat het bord met het rijm 'Werken met water, Voor nu en later'. Ik moet denken aan 'Kreatief met Kurk'.

Het gaat om een project van Waterschap Aa en Maas. Daar krijg ik elke jaar een rekening van binnen, dus voel ik me grootaandeelhouder als ik met een vraagteken boven mijn hoofd op zaterdagmorgen 31 maart naar die twee afgebeelde watergravers sta te staren. Sinds Darwin weten we dat het leven uit het water gekomen is.

Thuis lees ik dat de werkzaamheden bij dit gebied hier, de Honderd Morgen, onderdeel zijn van het project 'HoWaBo'. Ik moet denken aan een bedrijf gespecialiseerd in het ontstoppen van dichtgekoekte rioolbuizen. Het gaat om 'HOog WAteraanpak 's-HertogenBOsch', als term ongetwijfeld bedacht door dezelfde rijmelaar van de eerder gesignaleerde poëzie.

Een hoeveelheid van 90.000 m³ zand wordt afgegraven. Deze toplaag is verrijkt geraakt door intensief agrarisch gebruik en daaronder ligt nog de oude natuur in de vorm van ‘schrale grond’. Daarop gaat weer menig bloempje bloeien en bij bedreigend hoog water rond Den Bosch, wordt dit gebied een ‘WaBeBa’. Die afkorting staat nog niet op de WaWeSi (WAterschapsWEbSIte); de letters verwijzen naar ‘WaterBergingsBAssin’. Ik schenk deze taalkundige vondst aan de volgende update van de WaWeSi.

Als mijn linkerknie weer in vorm is, kan ik dit voorjaar vanaf thuis onverkort naar de prachtige Moerputtenbrug wandelen over nieuwe paden door een oud gebied.

Meer informatie over HoWaBo en de verbetering van de natuurwaarden: www.aaenmaas.nl/howabo.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten