zaterdag 17 juni 2017

Affeseren

Deze tekst stond op 18 juni als column in de rubriek 'Onder de Boschboom' in de Bossche Omroep.

Den Bosch kent een DOCIS: Directeuren Overleg Culturele Instellingen ’s-Hertogenbosch. Daarbij zijn wel twintig van die instellingen aangesloten; van klein tot groot. Volgens een bericht in het Brabants Dagblad van 1 december 2016 zou dit DOCIS gaan ‘kijken naar de aantrekkelijkheid van de stad voor burgers, het vestigingsklimaat voor bedrijven en naar thema's als onderwijs, toerisme en kunst’. Ik hoop dat dit ‘kijken’ al tot iets geleid heeft. Anders is er na morgen, 19 juni 2017, een extra reden tot ‘affeseren’, opschieten.

Maandagavond staat het de burgers van onze stad vrij zich uit te spreken over het nieuwste voorstel van B&W rond de toekomst van het Theater aan de Parade.

Die eerdere nieuwbouw van €71 miljoen komt er dus niet. Is ook moeilijk als er slechts €50 miljoen voor gereserveerd staat. De afgelopen twee maanden is er een nieuw idee ontwikkeld. Het wordt geen nieuwbouw op een andere plek of renovatie van het oude gebouw. B&W geeft de voorkeur aan nieuwbouw aan de Parade op de te handhaven kelder. De gemeentelijke website spreekt over één zaal met duizend stoelen, een groter podium en moderne theatertechniek. Er staat ook ‘Het financieel kader van €50 miljoen (prijspeil 2013, exclusief indexatie) is het uitgangspunt. En ook is het huidige bestemmingsplan leidend. We gaan op beide sturen vanaf het begin van het proces. Het nieuwe Theater aan de Parade opent in 2023 de deuren’.

Het is dus gissen wat er nog bovenop die €50 miljoen gaat komen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met bovenstaande rode draad, wordt - volgens dezelfde website (bericht 24 mei jl.) - het alternatief de komende 12 maanden uitgewerkt voor €440.000, waarna de uitkomst in juli 2018 in de gemeenteraad komt.

In juli 2018 zit er een andere gemeenteraad, een andere &W en een andere B. Die laatste treedt als eerste aan, de anderen volgen als uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Nieuwe dobbelstenen, nieuwe kansen.

Nu dat DOCIS. Moet rap van zich laten horen. Mijn part alleen voor ‘het thema kunst’. Vooruit dan: podiumkunst. Een totaalplan, zonder verkokerd denken. Zonder doublures of leemtes. Met ruimte voor de kwaliteiten van Artemis, de Verkadefabriek, de Toonzaal, het Theater aan de Parade, de Grote Kerk, Perron 3, de Kentering, de Speeldoos (Vught!), de Azijnfabriek, etc.


Dit alles in het licht van hedendaagse verschijnselen als pop-up-podia, Netflix, streaming, digitale decors, virtual reality. Ongetwijfeld zal blijken dat de plek die nu traditioneel opgeëist wordt voor het Theater aan de Parade, van bescheidener omvang is. Bovendien is het niet te voorzien, wat de interesse van het publiek over 10 of 20 jaar zal zijn. Laat staan over 40 jaar, want tot zover reikt de ambitie van B&W.

U voelt ’m al aankomen: de renovatie die B&W in de prullenbak heeft laten verdwijnen, is de moeite van een heroverweging waard. Voor €20 miljoen kan het TaP weer twintig jaar mee. Dan ziet de theaterwereld er beslist anders uit. De €30 miljoen die de stad uitspaart, kan naar de versterking van alle grote en kleine podia. Den Bosch barst ervan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten