donderdag 29 september 2011

Gent (3); misbruik van de kerk

Inderdaad: Karel V kwam in Gent ter wereld. Bij zijn geboorte op 24 februari 1500 hebben ook zijn ouders nog een heel leven voor zich. Zijn pa - de Bruggeling Filips de Schone - sterft onverhoopt in 1506. Zware koortsen zegt de een, met gif vermoord roept de ander. Zijn jonge weduwe Johanna van Castilië zou erdoor de kolder in kop gekregen hebben en sindsdien kennen wij haar als Johanna de Waanzinnige.

Maar goed, Karel V is een Gentenaar. En altijd onderweg want hij is de baas over half Europa en een groeiend rijk daarbuiten. Met de landen die hij niet bezit, heeft hij ruzie. Bijvoorbeeld met Frankrijk. Ook in die tijd drukken militaire missies op 's lands begroting, dus legt de landsheer de steden een extra belasting op. Daartegen wordt in Gent zwaar gemord, maar Karel 'laat niet met zijn voeten spelen', zoals dat daar heet. Geen flauwekul, dus hij eist in 1539 naast geld absolute gehoorzaamheid. Een aantal Gentenaars krijgt de strop. Ook met lieden die het katholicisme niet langer als zaligmakend zien, rekent hij finaal af.

Op zondag 25 september staan wij even in een poortgebouw aan het Hof ten Walle. Het is een overblijfsel van het eens zo imposante en gelijknamige stadspaleis dat later Prinsenhof gaat heten. Aan beide wanden zijn twee gedenkstenen aangebracht. Een voor de opgehangen opstandelingen, de ander met de namen van de lieden die in naam van het ware geloof op bevel van Karel V 'weggezuiverd' werden. Het misbruiken van de kerk voor niet spirituele zaken is hier letterlijk een teken aan de wand.

Karel V, graaf van Vlaanderen, hertog van Brabant, heer der Nederlanden, koning van Spanje (en maak het rijtje zelf verder af) heeft in Gent twee gezichten. Het ene is zichtbaar in het zogenoemde 'Donkere Poortje' en in het parkje daarachter waar het beeld 'de Stroppendrager' staat. Het andere krijgt 200 meter daarvoor gestalte in een beeld van de keizer. Het staat op een pleintje aan de Prinsenhof vlak bij een maquette van het oude Hof ten Walle. Het is een geschenk van de stad Toledo. Daar bevindt zich een bijna identiek exemplaar, vlak bij een Moorse poort. Waarom juist op die plek? Omdat ook in die Spaanse stad een ander geloof moest wijken voor dat van de koning.

Misschien ongewild bezorgde Karel V de Gentenaars toen de naam waarmee ze zich nu nog aanduiden: Stroppendragers.

Voor Karel V en Gent: http://www.gent.be/eCache/THE/2/115.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten