dinsdag 20 september 2011

Madrileens curiosum (3); Fundación Carlos de Amberes

Het aantal 'landgenoten' dat vanaf de vijftiende eeuw richting Spanje trekt, is enorm. Eén van die lieden is Karel van Antwerpen. Hij doet het er goed als koopman en in 1594 vermaakt hij zijn vermogen aan de stad Madrid. Karels opdracht luidt dat het roerend en onroerend goed gebruikt moet worden voor de ontwikkeling van een gasthuis. Dat moet onderdak bieden aan inwoners uit de toenmalige Zeventien Nederlanden. Dat gebied telt dan ruwweg het rijksgebied van de huidige Benelux, een deel Noord-Frankrijk en pietseltje Duitsland. Van Antwerpen sterft in 1604.

Mensen uit de Lage Landen die in Madrid onderdak kunnen krijgen, zijn pelgrims. Of nooddruftigen die het - zo ver van huis - om de een of andere reden tegen zit. Daarmee wordt Van Antwerpen de oprichter van een 'Nederlandse' charitatieve instelling in de hoofdstad van het Spaanse wereldrijk waarvan de noordelijke provincies dan onderdeel zijn. Na hem zijn er ook anderen die het geheel van gasthuis en kerk schenkingen doen. Een daarvan is Jan van Vucht, in wiens opdracht Pieter Paul Rubens een schilderij maakt van de martelaar Sint-Andreas, naamgever en beschermheilige van het complex 'San Andrés de los Flamencos'.

Aan met name Belgische inspanning is het te danken dat de Stichting Karel van Antwerpen de 19de eeuw overleeft. In 1877 worden een nieuw gasthuis en godshuis geopend, nu aan de calle Claudio Coello, de plek waar nu (nog) de Stichting zetelt op nummer 99. Een fenomeen: een stichting die zo lang al weet voort te leven.

Inmiddels is die 'Fundación Carlos de Amberes' een culturele instelling onder de bescherming van de Belgische, Nederlandse en Franse regeringen. In de loop van de jaren heb ik er prachtige studies kunnen kopen over de Spaans-Nederlandse tijd, zoals het hier afgebeelde werk over de koninklijke 'hofkapel'.

Het gebouw van de stichting ligt in de wijk Salamanca, een voornaam aandoend deel van Madrid. Ga maar met de metro, want parkeren is welhaast onmogelijk.

Grappig genoeg kom ik bij het schrijven van deze blog het bericht tegen over een vorige maand verschenen boek met als onderwerp 'opmerkelijk en geheim Madrid'. Het staat vol met voor het publiek toegankelijke bijzondere plekken. Deze uitgave 'El Madrid insólito y secreto' is geschreven door Verónica Ramírez Muro. Ook deze uitgave vermeldt het eerdergenoemde schilderij van Rubens. De bijdrage bevat een ander jaartal rond de stichting van de Stichting.

Over de stichting: http://www.fcamberes.org/


Over het boek: http://buscandoladolaverdad.blogspot.com/2011/08/el-madrid-insolito-y-secreto.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten